Nasatex
 Bogorodica
· Ikona Bogorodica
Vizantijska ikona
Dimenzije 27cm x 37cm
47cm x 66cm
Isus Hrist sv. Georgije Paraskeva Sv. Nikola
· Ikona Isus Hrist
Vizantijska ikona
Dimenzije 27cm x 37 cm
42cm x 56 cm
· Ikona Sv. Georgije
Vizantijska ikona
Dimenzije 33 x 45 cm
47cm x 65 cm
· Ikona Mati Paraskeva
Vizantijska ikona
Dimenzije
32cm x 43cm / 34cm x 49cm
i 48cm x 65cm
· Ikona Sv. Nikola
Vizantijska ikona
Dimenzije 27 x 37 cm
47cm x 65cm
Arhangel Mihailo
Isus Hrist
Arhangel Gavrilo Lazar
· Ikona Arhangel Mihailo
Vizantijska ikona
Dimenzije 22cm x 40cm
42cm x 77cm
· Ikona Isus Hrist
Vizantijska ikona
Dimenzije 23cm x 49cm
42cm x 77 cm
· Ikona Arhangel Gavrilo
Vizantijska ikona
Dimenzije 22cm x 40cm
42cm x 77cm
Ikona sveti knez Lazar
Vizantijska ikona
2010 © Nasatex - Sva prava zadržana.